Villkor

Bokning till kurserna kan du göra genom att ringa - tel 031-25 30 38, eller komma in till oss på Kobbarnas väg 4. Du kan också kontakta oss via e-mail. En anmälan till en kurs är bindande

Anmälningsavgift, 1000 kr insättes på Plusgiro 28 49 92-5

Först därefter har du en bokad plats på kursen. Resterande av kursavgiften betalas senast samma datum kursen startar, kontant till kursledaren eller genom Plusgiro. Skriv namn och kursnummer alt. kursdatum på inbetalningen. Om du återtar din anmälan 2 veckor före kursstart eller tidigare återbetalas hela beloppet av anmälningsavgiften. Ingen återbetalning sker av anmälningsavgiften om du återtar anmälan därefter. Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå hela anmälningsavgiften alternativt byta till annan kurs där det finns plats. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela kursavgiften.